Serveis.

Què oferim?

Metodologia

A l’acadèmia, les classes funcionen en grups molt petits (màxim 3 persones per professor) per poder atendre les necessitats de cadascun dels alumnes de manera individualitzada.

En cas que el grup superi les tres persones, es comptarà amb un docent de reforç en el grup per garantir una atenció particular.

Els alumnes s’agruparan per edats i matèries de manera que la classe sigui el més homogènia possible i es crei un ambient de treball adequat.

A les famílies se les tindrà al corrent de l’evolució de l’alumnat. D’altra banda, els alumnes podran estar en contacte permanent amb l’acadèmia via whatsapp per tal de consultar dubtes que els sorgeixin fora de l’horari de classes.

raquel-con-alumnos

raquel-explicando

Oferta de cursos

L’acadèmia centra la seva oferta principalment en matèries de ciències (en cursos superiors a ESO).

L’acadèmia ofereix classes a nivell de:

  • Secundària i Batxillerat
  • Proves d’Accés a Grau Mig i Superior
  • Proves d’Accés a la Universitat
  • Proves d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys i majors de 45 anys
  • Reforç per a Cicles Formatius de Grau Mig i de Grau Superior

Contacte

Alguna pregunta? Contacta'ns!

+34 685 425 250